Čo je to ERP?

ERP systém od spoločnosti Odoo je najrýchlejšie rastúci cloudový systém.

Čo je to ERP systém?


ERP system, je skratka pre Enterprice Resorce planning system. Inými slovami ERP znamená plánovanie podnikových zdrojov pre riadenie firmy/spoločnosti. Najjednoduchší spôsob, ako definovať ERP, je zamyslieť sa nad všetkými základnými obchodnými procesmi potrebnými na chod spoločnosti: financie, HR, výroba, dodávateľský reťazec, služby, obstarávanie a iné.ERP na svojej najzákladnejšej úrovni pomáha efektívne riadiť všetky tieto procesy v jednom integrovanom systéme.Často sa označuje ako systém záznamov organizácie. Teda podstatou systému je spravovať procesy v jednom systéme. ERP systém od spoločnosti Odoo toho dokážete oveľa viac. V najrýchlejšie rastúcom ERP systéme na svet.

Dnešné ERP systémy sú však všetko, len nie základné a majú malú podobnosť s ERP spred desaťročiami. Teraz sú dodávané prostredníctvom cloudu a využívajú najnovšie technológie – ako je umelá inteligencia, alebo strojové učenie – na poskytovanie inteligentnej automatizácie, vyššej efektivity a okamžitého prehľadu v rámci celého podniku. Moderný cloudový ERP softvér tiež spája interné operácie s obchodnými partnermi a sieťami po celom svete, čo firmám poskytuje spoluprácu, agilnosť a rýchlosť, ktorú potrebujú, aby boli dnes konkurencieschopné.


Informačný systém od spoločnosti Odoo je moderný softvér ( ERP platforma) na efektívne riadenie firiem od obstarávanie cez výroby a sklady až po predaj výrobkov, tovaru, alebo služieb. Je to modulárny systém a to znamená, že pri inštalácií systému sa Vám nainštalujú iba moduly, ktoré potrebujete a budete využívať a dokáže sa prispôsobiť Vašemu biznisu.

Nasadením systému dokážete "zabiť viacero múch jednou ranou":

  • Prejdete cez digitálnu transformáciu

  • Získate agilný moderný informačný systém, ktorým dokážete efekticne riadiť Vaše procesy

  • Zastrešíte fungovanie firmy v jednom nástroji

  • Funguje v lokálnej inštalácií, alebo v Claude, alebo vo FOGI Claude.

  • Intuitívny a jednoducho ovládateľný pre bežných užívateľov.


Prečo je ERP systém dôležitý pre beh spoločnosti?


Systém ERP, ktorý sa niekedy označuje ako „centrálny nervový systém podniku“, poskytuje automatizáciu, integráciu a inteligenciu, ktorá je nevyhnutná na efektívny chod všetkých každodenných obchodných operácií. Väčšina alebo všetky údaje organizácie by sa mali nachádzať v systéme ERP, aby poskytovali jediný zdroj pravdy v celom podniku.

Predaj potrebuje ERP na správu všetkých zákazníckych objednávok. Logistika sa spolieha na dobre fungujúci softvér ERP, aby mohla zákazníkom včas dodať tie správne produkty a služby. Záväzky potrebuje ERP na správne a včasné platby dodávateľom. Manažment potrebuje okamžitý prehľad o výkonnosti spoločnosti, aby mohol robiť včasné rozhodnutia. A akcionári vyžadujú presné finančné záznamy, takže sa spoliehajú na spoľahlivé údaje a analýzy, ktoré umožňuje systém ERP.