Digitalizácia firiem

Digitálna transformácia je často vnímaná s obavami, alebo dokonca pochybnosťami. Správne realizivaná trasformácia dokáže priniesť zvýšenie efektivity, produktivy a samozrejme finančné úspory.  Náš tím robí digitalizáciu firiem výlučne v oblastiach, ktorým sa aktívne venujeme už viac ako 15 rokov.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Správa dokumentov

Jednou z výhod digitalizácie firmy je eliminácia papierov a fyzických dokumentov. Jednoduchá a prehľadná organizácia, zdieľanie a spolupráca a samozrejme bezpečnosť.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Manažment zamestnancov

V dnešnej dobe je bežné, že firma má svojich zamestnancov často v teréne, alebo trvalo mimo svoju centrálu. Riadenie takýchto zamestnancov nemusí byť nočná mora.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Evidencia a kontroling

Adapt these three columns to fit your design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.