Manažment zamestnancov


V dnešnej dobe je bežné, že firma má svojich zamestnancov často alebo trvalo mimo svoju centrálu. Riadenie a fungovanie na diaľku vyžaduje okrem správne nastavených postupov aj spoľahlivý a efektívny systém, ktorý umožňuje sledovanie dochádzky,  hodnotenie výkonu, monitorovanie činností atď.  

Odoo • Text and Image

Benefity

Všetky informácie o ľudských zdrojoch na jednom mieste

Dochádzka

Dochádzka, neprítomnosť v práci a hodnotenia

Pracovné výkazy

Prehľadná aplikácia na pracovné výkazy

Výdavky

Podávanie a schvalovanie žiadostí