Čo je Odoo ERP?

 

ERP system, je skratka pre Enterprice Resorce planning system. Inými slovami  ERP znamená plánovanie podnikových zdrojov pre riadenie firmy/spoločnosti .  Najjednoduchší spôsob, ako definovať ERP, je zamyslieť sa nad všetkými základnými obchodnými procesmi potrebnými na chod spoločnosti: financie, HR, výroba, dodávateľský reťazec, služby, obstarávanie a iné. ERP na svojej najzákladnejšej úrovni pomáha efektívne riadiť všetky tieto procesy v jednom integrovanom systéme. Často sa označuje ako systém záznamov organizácie.  Teda podstatou systému je spravovať procesy v jednom systéme. ERP systém od spoločnosti Odoo toho dokážete oveľa viac. V najrýchlejšie rastúcom ERP systéme na svet.

Dozvedieť sa viac

ERP moduly Odoo

Platforma Odoo ponúka 36 modulov, ktoré Vám umožnia efektívnejšie podnikanie a riadenie Vašej firmy.

Ako open source platforma obsahuje aj viac ako 10.000 aplikácií tretích strán, ktoré riešia špecifické požiadavka a biznisové scenáre. 

Vyžiadať si demo
Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Fakturácia

Systém môže fungovať ako samostatný fakturačný systém, alebo plne integrovaný v Bussines procese na fakturáciu tovaru a služieb s cenovými ponukami, alebo materiálovými pohybmi v sklade.

V prípade potreby pokrýva Bussines procesy od cenovej ponuky cez objednávku (zákazku), zálohovú faktúru, daňový doklad k prijatej platbe, dodací list až po vyúčtovaciu faktúru.

V systéme je možné vystavovať faktúry v akomkoľvek jazyku, s DPH, alebo bez DPH, alebo vystavovať pravidelné opakujúce sa faktúry.

CRM (customer relationship manager)


Ako teraz evidujete keď Vás kontaktoval zákazník a o čom ste sa rozprávali? ...prípadne ďalšie hodnuté kroky, alebo verzie vystavených ponúk?   ...v excely? 

Je tu pre Vás riešenie v podobe CRM systému z ktorého viete vygenerovať ponuku a následne aj zákazku či faktúrru.

V CRM systéme evidujete stav a fázu obchodného procesu (napr. nový kontakt, vystavená ponuka, resp. akceptovaná ponuka, ...), záznam Vašeho rozhovoru zo zákazníkom, alebo ďalšie plánované akcie.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

WMS (Warehouse Management system)


Akékoľvek podnikanie, ktoré sa zaoberá priemyselnými odvetviami založenými na výrobe, ako je napríklad výroba a elektronický obchod, závisí hlavne od účinného systému riadenia skladov. Podniky musia mať plne integrovaný softvér na riadenie skladu. Stará sa o efektivitu pohybov zásob a procesov skladového hospodárstva.

Systém riadenia skladu je softvérový nástroj, ktorý pomáha jednoducho plniť zásoby. Zákazníci dnes chcú, aby ich potreby boli naplnené kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vzhľadom na tento dopyt je pre podniky nevyhnutné efektívne riadiť svoje sklady. Efektívny systém riadenia skladu vám pomôže rýchlo a efektívne splniť všetky požiadavky.

Najpopulárnejšie moduly Odoo

Fakturácia

Jednoduché online vystavovanie faktúr

Sklady

Manažment a automatizácia skladov

Výroba

Riadenie výroby (MRP, PLM, riadenie kvality, údržba)

Logistika

Zjednodušenie logistických procesov

CRM

Efektívne sledovanie zákaziek a prehľad o zákazníkov

Timesheets

Riadenie zamestnancov a vendorov mimo kancelárie

HR

7 aplikácíí na zmysluplné riadenie ľudkých zdrojov

Obchod

Vystavovanie online ponúk a cenových kalkulácií