Optimalizácia procesov

Správne nastavené a optimalizivané procesy sú základom dobre fungujúcej a úspešnej firmy.

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Výroba

V systéme je možné nakonfigurovať tak ako sériovú, tak aj zákazkovú výrobu. Systém poskytuje okamžité informácie čo je urobené, čo sa vyrába a čo je ešte naplánované vyrobiť.

Systém automaticky odoberá (spotrebováva) skladový materiál zo skladu a hotové výrobky umiestňuje na sklad, počíta náklady na výrobu takže v každom čase budete presne vedieť čo Vás stál spotrebovaný materiál.


Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Sklady

Systém je možné evidovať jeden, alebo viacero skladov, ktoré môžu byť vedené ako jednoduché, alebo riadené sklady s určenými skladovými  miestami.

Sklady okrem množstvového vedenia zásob je možné viesť / evidovať aj hodnotovo s ocenením v priemernej, alebo pevne stanovenej cene. Číže okamžite viete skutočnú hodnotu Vašeho skladu.

 


Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Logistika

 Objednávate tovar? Dodávate tovar zákazníkom? Potrebujeme evidovať všetky náležité doklady?

V systéme pokrývame celú administráciu logistiky pre rozmanité biznis procesy od ponuky cez zákazky, výrobu a distribúciu až po vystavenie faktúr (zálohových / vyučovacích / jednorázových)