Projektové riadenie

Súčasťou Odoo je aj projektový modul na podporu projektového riadenia. Modul sa zaoberá riadením projektov ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firmách, tak spôsobom riadenia konkrétnych projektov. Primárnym cieľom modulu je objasniť vo všeobecnom poňatí základné princípy, úkony, nástroje a metódy v riadení projektov v súlade so svetovými trendmi moderného poňatia projektového riadenia.

Odoo • Text and Image

Task managment

Sledovanie plnenia jednotlivých úloh

Time management

Sledovanie efektivity plnenia úloh.

Komplexný prehľad

Prehľad na jednom mieste