Sklady a skladové hospodárstvo

Systém Odoo poskytuje široké možnosti vedenia skladových zásob. Možnosti sú variabilné a plne odzrkadľujú skutočnú organizačnú štruktúru podniku/firmy.

Firma môže pracovať s jedným skladom, ale aj s niekoľkými skladmi súčasne, pričom každý môže mať iné fukcie ako napr. sklad materiálu na výrobu, sklad hotových výrobkov, alebo aj sklad pre kontrolu kvality. 

Skladové hospodárstvo v Odoo umožňuje mať nielen rozmanitú štruktúru skladov, ale aj rozdielne fukcie na skladoch ako napr. riadené sklady s rôznymi viackrokovými postupmi uskladnenia materiálu/tovaru.  

Taktiež v skladovom hospodárstve je možné rôzne materiály sledovať na úrovni šarže, alebo serióznych čísel.


Odoo • Text and Image

Riadenie skladov


Riadenie skladových pohybov


Evidencia položiek


Scenáre a riešenia

Skladové hospodárstvo je plne integrované s ostatnými modulmi Odoo systému ako napr. Nákup, predaj, výroba, ...

Scenáre:

  • Internetový predaj tovaru/materiálu (WebShop) zo skladu

  • Predaj tovaru/materiálu zo skladu

  • Nákup na sklad tovaru/materiálu
  • Automatické dopĺňanie skladových zásob na sklad

  • Výroba na sklad so spotrebou materiálu zo skladu

  • a ďalšie...