Správa dokumentov

Jednou z výhod digitalizácie firmy je eliminácia papierov (objednávok, zákaziek, došlích a vystavených faktúr) a fyzických dokumentov. Všetky dokumenty už budete vystavovať a evidovať na jednom mieste.  Jednoduchá a prehľadná organizácia, zdieľanie a spolupráca a samozrejme bezpečnosť. Na rozdiel od samostatných riešení, prináša Odoo jednoduchú integrovateľnosť s ostatnými ERP modulmi.

Odoo • Text and Image

Benefity

Pracovný tok

Vaše dokumenty  budú spracované a k dispozícii správnej osobe v správnom čase

Zdieľanie a spolupráca

Spolupracujte na dokumentoch v reálnom čase a umožnite prístup aj Vašim klientom

Emailová brána

Vytvárajte automatické dokumenty zo skenov alebo dodávateľských emailov