Výroba

V systéme Odoo je výroba plne integrovaným modulom s úzkym prepojením na ostatné module ako napr. inventarizácia, alebo predaj.

Modul výroby je postavený na dvoch základných spôsoby riadenia výroby:

Prvý spôsob, ako riadiť prácu iba s jedným dokumentom.Tento dokument predstavuje výrobnú zákazku.
Druhý spôsob používa ďalšie dokumenty, ktoré vám poskytujú presnejšiu kontrolu nad výrobným procesom.
Týmto spôsobom sú výrobné zákazky rozdelené do jedného alebo viacerých krokov definovaných pracovnými príkazmi, ktoré sú vykonávané v poradí definovanom cez operácie.

Odoo • Text and Image

Prvá funkcia

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Druhá funkcia

Write what the customer would like to know,
not what you want to show.

Tretia funkcia

A small explanation of this great
feature, in clear words.

Riadenie výroby

Riadenie výroby bez pracovných operácií

S najväčšou pravdepodobnosťou budete používať výrobné zákazky bez postupov, ak je všetka práca na výrobe vášho produktu vykonaná na jednom mieste, jednou osobou, v jednom kroku a / alebo nepotrebujete úroveň podrobnej kontroly, ktorú poskytujú pracovné príkazy a postupy.
Správa vašich operácií týmto spôsobom je predvolené správanie v aplikácii Odoo.

Riadenie výroby cez výrobné operácie a pracovné objednávky.

Ak chcete používať pracovné príkazy a operácie, musíte mať nastavené spracovanie výroby podľa pracovných objednávok. Potom budete môcť pridať účty do materiálov a nakonfigurovať niektoré ďalšie súvisiace polia. Budete tiež môcť vytvoriť pracovné centrá, miesta, na ktorých sa vykonávajú pracovné príkazy ako napr. oddelenie delenia materiálu, alebo oddelenie zvárania.
Pri výrobe s plánmi a pracovnými príkazmi je každá pracovná objednávka naplánovaná individuálne. Budete mať tiež prístup k časovému a kapacitnému plánovaniu a správam o nákladoch a efektívnosti na úrovni pracovného strediska.